Profil

Kdo jsem a co nabízím

Jsem nezávislým konzultantem, který nabízí poradenství a trénink v oblasti PR a komunikace. Specializuji se na přípravu a realizaci PR strategií, vztahy s médii, externí a interní komunikaci firem a mediální tréninky. V případě nutnosti, krizové komunikace nebo v období klíčových změn jsem jako interim PR manažer schopen převzít plnou zodpovědnost za firemní komunikaci nebo konkrétní projekt.

Své služby nabízím společnostem i jednotlivcům působícím na českém a slovenském trhu, kteří si přejí zlepšit svou reputaci, resp. mají zájem efektivně komunikovat se svými cílovými skupinami a zvýšit tak povědomí o své značce. Komunikaci s médii dokáži zajistit i na dalších trzích jako je Rakousko, Německo, Polsko, Velká Británie nebo Francie. V případě rozsáhlých projektů jsem schopen se spojit s předními experty na další oblasti (business coaching, marketing, sociální sítě, SEO, apod.) a vytvořit tak efektivní tým, jenž splní očekávání klienta.

Jaké mám zkušenosti

Své téměř devatenáctileté zkušenosti jsem postupně nasbíral v novinách, PR agentuře, lokální a globální společnosti.

Od roku 2010 pracuji jako externí PR konzultant pro přední české, slovenské, ale i mezinárodní společnosti z oblasti auditu, vyšetřování podvodů, informačních technologií, právních služeb, mobilních technologií, účetnictví, business, management a HR consultingu. Jako strategický poradce jsem napojen přímo na top manažery těchto firem, což mi umožňuje ovlivňovat jejich celkovou prezentaci na trhu. Po čtyřech letech podnikání jako fyzická osoba jsem se rozhodl začít působit na trhu také jako právnická osoba pod názvem Pavel Šafránek s.r.o.

Co můžete očekávat

Díky těmto zkušenostem jsem měl možnost se podívat na problematiku komunikace ze všech potřebných úhlů, seznámit se s českým a slovenským podnikatelským prostředím, pochopit principy byznysu, ale hlavně získat širokou škálu osobních kontaktů na novináře, významné manažery firem a experty z nejrůznějších oblastí. Své kontakty a dlouholeté know-how využívám ve prospěch klienta tak, abych hájil jeho zájmy aktivně a se strategickým nadhledem jako poradce, ne jen pouhý dodavatel služeb.

Svou znalostí mediálního prostředí jsem schopen zabezpečit klientům mj. účinný komunikační mix nástrojů, který povede ke kýženému zviditelnění v médiích, resp. předání klíčových sdělení cílovým skupinám. Tímto dosáhneme:

  • zvýšení povědomí o firmě, jejích produktech a službách u cílových skupin, které společnost nejvíce zajímají
  • posilnění důvěryhodnosti firmy, osoby, značky v očích zákazníků (podle studií je PR 7x důvěryhodnější než reklama)
  • nepřímo podpoříme byznys klienta a zvýšíme hodnotu značky (mj. lepší vyjednávací pozici při jednání s obchodními partnery - znají ji už z médií)
  • pozitivní dojem, že společnost je aktivní, takzvaně v pohybu

pavel-safranek.jpg

Pavel Šafránek

Nezávislý PR konzultant s mnohaletými zkušenostmi z médií a komunikace. Od roku 2010 poskytuje strategické PR poradenství předním českým, slovenským a mezinárodním společnostem z nejrůznějších oborů - např. audit, forenzní služby, IT, právní služby, HR poradenství, účetnictví, telekomunikace, management a business consulting. Jako strategický poradce je napojen přímo na top manažery těchto firem, což mu umožňuje ovlivňovat celkovou prezentaci na trhu. Jeho specializace: PR strategie, vztahy s médii, korporátní komunikace, řízení reputace (reputation management).

Business profile (EN) (pdf, 7.3 Mb)

Vzkvétání malé Paříže. Mladý šéf botanické zahrady chce povznést region Krušnohoří

Rozhovor s Petrem Šílou, progresivním ředitelem Botanické zahrady v Teplicích o aktivitách, které do tohoto místa přinesl, ale i plánech na další rozvoj zahrady, Sudet nebo o možném vzniku CHKO Krušné hory.

26/11/22 více

Peter Morávek, Softec: Svět se zmenšil do obrazovky mobilu

Rozhovor s Petrem Morávkem, výkonným ředitelem SW společnosti Softec, ve kterém hovoří o změnách, jímž čelí globální, ale i slovenský byznys z pozice zabezpečení požadavků klient, získávání a udržování si kvalitních zaměstnanců, ale i strategie firmy.

06/10/22 více