Tichá revolúcia vo svete financií

23. únor 2018

Autor: Eduard Žitňanský

Zdroj: Profit, 7.2.2018, str.6 (rubrika Financie)

Nová európska smernica o platobných službách (PSD2) môže zásadne zmeniť správanie vo finančnom svete. Banky a kartové spoločnosti budú totiž medzi seba musieť pustiť technologické firmy. Ak banky nebudú chcieť skončiť iba ako správcovia účtov, teda infraštruktúry, budú musieť na tieto zmeny zareagovať.

Vstupom technologických spoločností do platobnej sféry môže v praxi vzniknúť veľké množstvo nebankových poskytovateľov služieb, ktorí sa vďaka smernici dostanú k informácii o zostatku na účte klienta banky a budú schopní z neho realizovať platbu.

Smernica PSD2 je aj na druhé prečítanie zložitá. Peter Polák, riaditeľ pre bankový sektor v spoločnosti Softec, sa pokúsil o laický výklad. „V princípe smernica prikazuje bankám umožniť tretím stranám pracovať s ich účtami. Dnes má každá z bánk svoj internetbanking, na ktorý sa pripájajú klienti pracujúci so svojimi účtami. Nová smernica prikazuje bankám, že musia na úrovni nejakého rozhrania dovoliť cudzím firmám – napríklad technologickým – urobiť si vlastný internetbanking a pripájať sa na účty banky,“ hovorí P. Polák. Potvrdzuje, že po novom to už nemusí byť banka, ktorá komunikuje s klientom, ale môže to robiť aj tretia strana.

Banky sa boja, že stratia kontakt s klientom. P. Polák ponúka príklad. „Veľká technologická firma, napríklad Google alebo Amazon, si vytvorí svoj internetbanking a môže povedať firmám: poďte využívať bankové služby cez nás. Napríklad Google vie, čo na internete hľadám, čo si prezerám, čo si vyberám a podľa toho mi dokáže ponúknuť aj mix bankových služieb,“ vysvetľuje.

KTO JE OHROZENÝ. Na otázku, či to nie je nebezpečné, reaguje P. Polák konštatovaním, že ako pre koho. Laický pohľad zvonka naznačuje, že ohrozené sa môžu cítiť banky. Obavy však vyvoláva aj zložitosť bezpečnostných opatrení a strach z toho, že úrovni zabezpečenia rozumejú len zainteresovaní. „To nie sú paranoidné predstavy, bezpečnosť na internete je veľká téma. Veľmi pozorne ju sledujú banky, pretože ak sa stane nejaký podvod, tak musia prakticky okamžite vrátiť klientovi peniaze. Vstupom tretích strán sa prostredie pre banky skomplikuje,“ naznačuje P. Polák.

Ak sa pýtame na to, či existujú technológie, ktoré vedia zaistiť bezpečnosť, tak odpoveď je jednoznačné áno. Tak ako sa banky dokážu chrániť teraz, rovnako sa dokážu chrániť aj po vstupe tretích strán. P. Polák vysvetľuje, ako taký proces môže fungovať. „Ako klient sa prihlásite do internetbankingu Googlu. Ten vás jednorazovo presmeruje do internetového bankovníctva banky. Aby si banka bola istá, že vy ako klient banky ste Googlu dovolili vstup, tak si vyžiada potvrdenie. Banka vás potom vráti do systému Google, cez ktorý môžete čítať svoje účty,“ uvádza P. Polák a pripomína, že ide o trocha zjednodušené vysvetlenie. V súčasnosti sa pripravuje technická norma, ktorá definuje, ako by mala komunikácia presne vyzerať. Uvažuje sa napríklad o tom, že každé tri mesiace sa bude vyžadovať potvrdenie pre tretie strany na povolenie prístupu ku klientskym účtom. Dôvod je ľudsky prostý a pochopiteľný.

„Ide o to, aby sa nestalo, že klient zabudne a tretia strana si bude prezerať jeho účty aj po uplynutí povolenia.“ Norma bude pripravená do konca februára. Po schválení majú banky ešte rok a pol na uplatnenie. Ak teda verejnosť očakávala, že smernica PSD2 sa naplno prejaví ihneď, tak to sa nestane.

VEĽKÝ ZÁUJEM. Je zrozumiteľné, že o smernicu sa zaujímajú banky. Prečo to však robia technologické firmy či operátori? „To je zrejme v celej veci najzaujímavejšie. Naša firma, ktorá je dodávateľom systémov pre banky, sa prirodzene – tak ako všetci ostatní – snaží ostať v hre. Nie sme a nebudeme v pozícii tretej strany, nebudeme teda v pozícii toho, kto sa pripája na banky. Naše riešenia to však umožnia iným.“

Zaujímavá situácia vzniká pre technologické firmy ako Google či Amazon. „Funguje to tak, že používateľ internetu sa rozhodne napríklad pre kúpu auta. Na stránkach vyhľadáva, porovnáva možnosti. Vyhľadávač o všetkých krokoch vie. Keď si človek vyberie značku, zvyčajne sa snaží zistiť, aké sú možnosti financovania kúpy, porovnáva pôžičky či lízing. Aj táto fáza sa deje na internete, teda vyhľadávač stále vie o všetkých krokoch. Potom príde strih,“ hovorí P. Polák. Dopĺňa, že ďalšie dianie sa odohráva mimo „očí“ internetu, ani Google už do konkrétneho rokovania s bankou nevidí. Pôžičku rieši klient priamo s bankou.

Existujú akoby dve ríše. Jedna patrí internetu, Googlu či Facebooku, druhá patrí banke. Banky sa snažia vedieť čo najviac o spotrebiteľskom správaní svojich klientov, aby im vedeli pripraviť ponuky šité na telo. Internetové vyhľadávače sa zasa snažia vstúpiť do sveta biznisu a ponúkať aj služby, ktoré boli doménou bánk. „Ide o to, že vyhľadávače po plnom uplatnení smernice PSD2 dokážu pokryť celý proces od rozhodovania o kúpe až po financovanie,“ naznačuje P. Polák.

Jednou z príčin, pre ktorú sa snažia technologické firmy dostať do finančného biznisu, je skutočnosť, že žijú z reklamy. Napríklad Facebook má až zhruba 98 percent príjmov z reklamy. Finančné služby majú výrazne vyššiu pridanú hodnotu než niektoré iné sektory. Ak teda Google či Facebook pokryjú celý proces od vyhľadávania až po platbu, tak by predali oveľa viac reklamy a mali by silnejšiu kontrolu nad trhom.

KTO ZATLAČIL. Celé dianie okolo smernice PSD2 pripomína takmer šialený lobing veľkých technologických firiem. „Možno by som nevolil také prísne hodnotenie, jasné však je, že za kratší koniec ťahajú teraz banky. Smernica PSD2 je pre banky náročná aj finančne, pretože musia urobiť veľa zložitých úkonov, aby otvorili svoje účty, musia zaistiť bezpečnosť. Banky prídu o výsostný kontakt s klientom,“ vysvetľuje P. Polák. Pripomína, že nejde len o vzťahy s veľkými technologickými firmami, ale aj s malými fintechmi. Zároveň odmieta špekulovať o tom, nakoľko je vznik PSD2 dielom tlaku veľkých technologických spoločností. „Možno sa dá uvažovať o tom, že PSD2 podporí inovácie v bankovom sektore vrámci Európskej únie,“ hovorí P. Polák.

AJ PRE MALÝCH. Ďalšou otázkou pre budúcnosť bude, ako smernica PSD2 ovplyvní vzťah bánk k malým a stredným firmám či živnostníkom. Teraz nie je táto skupina pre finančný sektor priveľmi zaujímavá. „Jedným z dôvodov tohto stavu bolo, že banky malých klientov nevedeli obsluhovať. Kým fyzické osoby dokáže banka obsluhovať automatizovane, malé firmy sú v inej pozícii. Každá je iná, má špecifické potreby, nie sú uniformné ako potreby bežných občanov. Na druhej strane majú malé firmy málo peňazí na to, aby ich banky obsluhovali individuálne,“ myslí si P. Polák. Pripomína, že už sú k dispozícii technológie, ktoré umožňujú osobitný prístup bánk aj k malým podnikom. Mnohé z nich súvisia s umelou inteligenciou. Vedia už analyzovať správanie obrovského množstva malých firiem a umožňujú ich obsluhu. Už dnes dokáže banka firme ponúknuť napríklad predpovede pohybu peňazí na účte, ale aj mnoho ďalších vecí, ktoré získa a spracuje automaticky s veľkou spoľahlivosťou.

Banka či ktokoľvek iný však potrebuje vidieť všetky účty firmy. Len tak môže robiť predikcie. Preto je dobrá smernica PSD2, ktorá umožní kompletný prehľad. Firmy môžu mať účty vo viacerých bankách, ktoré voči sebe vystupujú ako tretie strany. Banka teda môže vďaka PSD2 pripojiť ostatné účty, vidí celú situáciu firmy a vie poradiť.

Pointa je v tom, že keď si banka tieto procesy zautomatizuje, čo sa dnes už dá, tak vie pri malých nákladoch pomôcť malej firme tam, kde pomoc naozaj potrebuje.

„Väčšina malých firiem potrebuje poradiť aj v zdanlivo jednoduchých záležitostiach. Banka môže ponúknuť za malý poplatok napríklad predpoveď tokov peňazí,“ uvažuje P. Polák. O malé firmy budú mať záujem aj veľkí hráči, lebo im to umožní poskytovať služby od výberu až po predaj.

Tak ako sa banky dokážu chrániť teraz, rovnako sa dokážu chrániť aj po vstupe tretích strán

Dnešný stav - Segment malých firiem je dnes v centre pozornosti veľkých poskytovateľov služieb – telekomunikačných operátorov, bánk, poisťovní a ďalších. Pre jeho špecifiká bol týmito spoločnosťami dlhodobo prehliadaný, ale v posledných rokoch mu venujú zvýšenú pozornosť. Najmä spoločnosti z finančného sektora hľadajú u drobných podnikateľov nové možnosti umiestňovania svojich produktov, pričom sa snažia preklenúť typické problémy tohto segmentu, ako napríklad nízke sumy, ktoré sú malé firmy ochotné platiť za finančné služby.

Najbližší trend - Platnosťou európskej smernice PSD2 od roku 2018 dostane poskytovanie služieb pre malé podniky výrazný stimul. Banky, ale nielen ony, budú môcť tomuto segmentu ponúkať služby s výrazne vyššou pridanou hodnotou, postavenou na kompletnej znalosti obratov na jednotlivých účtoch firmy. So zapojením najnovších technológií (umelá inteligencia, big data, strojové učenie) budú vznikať špecializované aplikácie schopné predpovedať stavy na účtoch, vývoj cash flow a ďalšie informácie dôležité pre každého podnikateľa. Revolúciu možno očakávať najmä po implementácii vznikajúcej technickej normy, teda od roku 2019.

V princípe smernica prikazuje bankám umožniť tretím stranám pracovať s ich účtami

Foto autor| Foto – Fotolia

Foto autor| Foto: archív petra poláka

Foto popis| peter polák

Fotogalerie